Manipulasjon

Informasjonen om effekten av behandlinger i RyggInfo baserer seg på Cochrane systematiske oversikter.  Vi presenterer informasjon om de enkelte behandlingene etter hvert som nye oversikter publiseres.

Det foreligger en Cochrane systematisk oversikt om effekten av manipulasjon som vi nå er i ferd med å omarbeide for RyggInfo. Informasjonen vil først evalueres av norske fagpersoner, og forventes å være tilgjengelig på RyggInfo på et senere tidspunkt.