Inneklima på arbeidsplassen er en lønnsom investering

Inneklima på arbeidsplassen

Hvem ville trodd at noe sånt som inneklimaet faktisk har betydning for produksjonsnivå og fortjeneste? Produktivitet henger for eksempel fullstendig sammen med inneklimaet.

Mange vil nok si at å investere tid og ressurser på å bedre inneklimaet, kan være bedriftens beste investering på både kort og lang sikt.

Firmaer som levere bedriftshelsetjenester i Oslo kan dette og vet akkurat hva som må gjøres for å avdekke ulike bedrifters behov. Det er ofte også godt med noen nye øyne som kan vurdere arbeidsplassen og det kan være enklere for de ansatte å komme med innspill.

Fravær og sykefravær

Sykefravær er uheldig for både den ansatte og bedriften. Ingen vil være syk …