Lån i samboerskap

Forbrukslån i samboerskap

Er du samboer, er ikke økonomien din helt din egen lenger? Her kan du se hva du må ta hensyn til, når du skal låne og har samboer.

Som hovedregel har samboere færre forpliktelser i forhold til hverandre enn hva ektefolk har. Man har dermed også færre rettigheter som samboere. Samboere har ingen økonomiske forpliktelser overfor hverandre, og ved brudd beholder hver part sine eiendeler og eventuelle sameiegjenstander blir fordelt ut fra hvor stor andel hver part eier. Dersom eiendeler skal fordeles på en annen måte, må man skrive en samboeravtale.

Felles lån i samboerskap

Er man samboere, og vil ta opp felleslån, er dette helt greit, forutsatt at begge parter vurderes kredittverdige. Da skal begge parter underskrive låneavtalen, og hefter dermed begge for lånet. Det er lurt å innskrive hvor stor del av lånet hver part hefter for i låneavtalen, slik at det ikke kan komme til tvilsspørsmål, om parforholdet går i stykker.

Eget lån i samboerskap

Som samboere er det ikke mulig å ta opp lån som den andre parten hefter for, uten at partneren også har underskrevet låneavtalen. Låntaker har ikke lov til å bruke felles eiendom til å betale et personlig lån med. Du har heller ikke rett til innsyn i samboers økonomi, slik man har rett til innsyn i ektemakens økonomi, og kan dermed ikke få vite hvor mye samboeren din eventuelt skylder bort, med mindre han eller hun selv forteller det. Kreditorer kan ta utlegg i skyldners andel av felles eiendom, hvilket i en del tilfeller vil føre til at hele eiendommen vil bli solgt. Er dette tilfellet, bør man ta kontakt til en advokat for å få hjelp, og sikre seg best mulig.

Lån mellom samboere

En av de vanligste årsaker til langvarig krangel mellom tidligere samboere, er interne lån uten sikkerhet mellom samboende parter. Låner man bort penger til sin samboer, bør man få en låneavtale på skrift, slik at man kan bevise at det er et lån, og kreve å få pengene tilbake. I motsatt fall, vil samboer kunne hevde at lånet er en gave, og dermed får man vanskelig for å kreve pengene igjen.

Likeledes bør man ikke ta lån i eget navn for samboer, uten å inngått en skriftlig avtale om betjening av lånet. Dette ser man for eksempel i tilfeller, der denne en part i samboerskap ikke kjennes kredittverdig, og partneren derfor tar opp lån, og videregir pengene til samboeren.

Kilde: MONEYBANKER