Tag Archives: Psykologer

Psykologer og psykologhjelp i Oslo kommune

psykologhjelp

Psykiske problemer er noe nesten alle mennesker møter på en eller annen gang i livet, enten om det er av liten eller stor karakter. Slike psykiske belastninger kan noen ganger bli så omfattende at det kan bli vanskelig å håndtere de på egenhånd, da kan enten en psykolog, eller en annen form for psykisk helsehjelp, være nyttig.

Det finnes mange grunner til hvorfor folk sliter psykisk, alt fra relasjonsvansker og lette livsproblemer til mer omfattende psykiske lidelser.

Uavhengig av hvor stort eller lite problemet er, så kan en psykolog være til god hjelp. Arbeidet til en psykolog går i stor grad ut på å anvende teknikker og teorier til å …