Flaskehals i produksjonen

Palletering for matindustrien

Produksjonsbedrifter er avhengig av at alle leddene i produksjonen fungerer effektivt for at man skal få den effektiviteten man ønsker ut av hele produksjonen. Dersom man har en flaskehals et sted i produksjonslinjen, så hjelper det ikke å øke kapasiteten i et annet ledd enn i det leddet man har flaskehalsen. Det første man bør gjøre når man oppdager at man ikke leverer like effektivt som man burde gjøre med den løsningen man har implementert, er å finnet leddet i produksjonen som forårsaker flaskehalsen.

Dersom man for eksempel har en prosess hvor det tar for lang tid å pakke varene på paller for å få dem bort fra produksjonslinja og inn på lager eller ut til kunde, så bør man vurdere om noe kan gjøres for å øke effektiviteten.

Om man ikke løser dette, kan man komme i en situasjon hvor andre ledd i produksjonsprosessen må vente på palleteringen før de kan komme videre i prosessen. Dette kan igjen forårsake at vi får en redusert omsetning i firmaet da vi ikke får levert varer til kundene raskt nok. I så tilfelle, bør man vurder hel eller delvis automatisering av palleteringen. Det er selvfølgelig også et alternativ å benytte flere ansatte, men det kan være mer lønnsomt å automatisere.

Palletering

Når man har et problem ved at palleteringen ikke er så effektiv som den burde være, så er det flere ting man kan gjøre for å øke effektiviteten. Man kan for eksempel introdusere en robotgriper som kan automatisere deler av pakkeprosessen slik at pakkingen går raskere. Da vil man øke effektiviteten til ansatte i palleteringen vesentlig om robotgriperen blir riktig tilpasset prosessen.

Ønsker man å øke effektiviteten ytterligere, kan man implementere en robotpalletering som automatiserer enda mer av palleteringsprosessen slik at man får ytterligere effektivitet igjen for investeringen. En robotpalletering har sin begrensing om man ønsker å øke kapasiteten ytterligere. Denne går bare så raskt som roboten kan jobbe.

Neste mulighet er en palleteringsmaskin. Palletering for matindustrien er spesielt gunstig. Denne må tilpasses produktene du skal palletere, men den kan hjelpe deg å øke kapasiteten slik at du kan oppnå et effektivitetsnivå som du kan tilfredsstiller dine behov.

Hva slags palleteringsmaskin du velger, kommer an på hvilke typer produkter du skal pakke. For noen typer produkter, kan du også få enda mer effektive palleteringsmaskiner som parallelt plasserer flere produkter i høyden samtidig og plasserer dem raskt på pallen. Dette kan for eksempel være mulig for palletering av plater.

Når man produserer produkter som skal ut på pall for å enten lagres eller sendes til kunde, så er palleterings-leddet et av de viktigste leddene i produksjonen. Om man ikke kan oppnå høy nok effektivitet i palleteringen, så vil man etter hvert også merke dette i andre ledd i produksjonen.

Mulige løsninger for å øke effektiviteten

Automatisering er en av de mest effektive måtene å øke produksjonen på. Det er kostnadseffektivt, og når automatikken er justert og tilpasset, så kan man stole på at automatikken får unna tilsvarende kapasitet hver dag, og man får en forutsigbarhet i leveransen. Valgene man trenger å ta med når man vurderer palleterings-løsning, er hvor mye automatikk man ønsker i forhold til hva man kan investere i automatiseringsprosessen.

Helst ønsker man å effektivisere prosessen så mye som mulig, men det vil alltid være en avveining i forhold til hvor mye man kan eller ønsker å investere. I tillegg så bør man vurdere hvor mye kostnaden vil bli om man delvis automatiserer nå og må helautomatisere senere på grunn av en økning i produksjon som man vet kommer. Kostnader blir alltid en styrende faktor i hvilke valg du tar.