Atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi går ut på å prøve å forstå hvordan smertene dine kan påvirkes av dine sosiale omgivelser, atferd og hvordan du tenker om smertene. Neste steg er å dempe smertene og fremme hensiktsmessig atferd ved å endre omgivelser, atferd og tenkemåte.…

Akupunktur

Akupunktur er en behandlingsform som går ut på å føre tynne nåler inn i bestemte punkter på kroppen. Det finnes en rekke ulike akupunkturteknikker.…