Manipulasjon

Informasjonen om effekten av behandlinger i RyggInfo baserer seg på Cochrane systematiske oversikter.  Vi presenterer informasjon om de enkelte behandlingene etter hvert som nye oversikter publiseres.

Det foreligger en Cochrane systematisk oversikt om effekten av manipulasjon som vi nå er i ferd med å omarbeide for RyggInfo. Informasjonen vil først evalueres av norske fagpersoner, og forventes å være tilgjengelig på RyggInfo på et senere tidspunkt.…

Betennelsesdempende midler

Betennelsesdempende midler tas i form av tabletter, og brukes for å lindre lette til moderate smerter. Betennelsesdempende midler kan ha direkte virkning på smerter (smertestillende effekt), samt indirekte virkning ved å redusere stivhet, hevelse og betennelse (betennelsesdempende effekt).…

Atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi går ut på å prøve å forstå hvordan smertene dine kan påvirkes av dine sosiale omgivelser, atferd og hvordan du tenker om smertene. Neste steg er å dempe smertene og fremme hensiktsmessig atferd ved å endre omgivelser, atferd og tenkemåte.…

Akupunktur

Akupunktur er en behandlingsform som går ut på å føre tynne nåler inn i bestemte punkter på kroppen. Det finnes en rekke ulike akupunkturteknikker.…