Proloterapi

Informasjonen om effekten av behandlinger i RyggInfo baserer seg på Cochrane systematiske oversikter.  Vi presenterer informasjon om de enkelte behandlingene etter hvert som nye oversikter publiseres.

Det foreligger en Cochrane systematisk oversikt om effekten av proloterapi som vi ennå ikke har begynt å omarbeide for RyggInfo. Etter omarbeiding vil informasjonen evalueres av norske fagpersoner, og forventes å være tilgjengelig på RyggInfo i løpet av 2005.