Category Archives: Behandling

Trening

Trening er en form for fysisk aktivitet som gjennomføres planmessig og regelmessig for å forbedre eller opprettholde fysisk og psykisk form. Hensikten med trening kan være å bli bedre i en idrett eller å forebygge eller behandle helseproblemer.…

TENS

Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) er en type elektroterapi som brukes for å lindre smerter. Formålet med TENS er å dempe smerter ved å blokkere smertesignaler til hjernen eller ved å stimulere hjernens produksjon av endorfiner, som er kroppens egne smertestillende stoffer.…

Støttebelter

Et støttebelte for korsryggen er et belte som festes stramt rundt ryggen. Det går vanligvis fra ribbena og ned til eller over bekkenet. Hensikten med støttebeltet er å gi støtte og stabilitet til korsryggen for å oppnå smertelindring eller bidra til å forebygge nye episoder med korsryggsmerter.…

Sengeleie / aktivitet

Råd om sengeleie betyr vanligvis råd fra legen din om å holde sengen når du har ryggsmerter. Råd om å holde seg i aktivitet betyr vanligvis råd fra legen din om å være så aktiv som mulig, gå tilbake i jobb og fortsette å leve mest mulig normalt.…

Ryggskole

Ryggskole omfatter som regel teoretisk og praktisk undervisning, samt øvelser og trening. Undervisningen foregår i grupper og ledes vanligvis av fysioterapeut. Formålet med ryggskole kan være å øke deltakernes bevissthet om kroppen og kroppens signaler, samt øke deltakernes funksjons- og mestringsevne.…

Rehabilitering

Rehabilitering er et tilbud med behandling og opplæring for personer som har fått en sykdom eller funksjonshemning til å bli i stand til å fungere best mulig i dagliglivet.  Når et rehabiliteringsopplegg er tverrfaglig, er minst to personer med ulik fag-bakgrunn involvert, vanligvis leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer eller sosionomer.…

Radiofrekvensbehandling

Radiofrekvensbehandling går ut på å varme opp og ødelegge nerver som sender smertesignaler til hjernen ved hjelp av elektrisk strøm. Her på RyggInfo vil du finne informasjon om radiofrekvensbehandling for å blokkere smertesignaler fra et fasettledd og radiofrekvensbehandling for å blokkere smertesignaler fra en mellomvirvelskive.

RF-denervering

Radiofrekvens-denervering er bruk av elektrisk strøm for å varme opp og ødelegge nerver som sender smertesignaler fra fasettleddene til hjernen.

RF-termokoagulering

Radiofrekvens-termokoagulering er bruk av elektrisk strøm for å redusere degenerative forandringer i mellomvirvelskiven, og for å varme opp og ødelegge nerver som sender smertesignaler fra den skadde skiven til hjernen. Radiofrekvens-termokoagulering ansees fortsatt som en eksperimentell behandling. …

Proloterapi

Informasjonen om effekten av behandlinger i RyggInfo baserer seg på Cochrane systematiske oversikter.  Vi presenterer informasjon om de enkelte behandlingene etter hvert som nye oversikter publiseres.

Det foreligger en Cochrane systematisk oversikt om effekten av proloterapi som vi ennå ikke har begynt å omarbeide for RyggInfo. Etter omarbeiding vil informasjonen evalueres av norske fagpersoner, og forventes å være tilgjengelig på RyggInfo i løpet av 2005.…

Manipulasjon

Informasjonen om effekten av behandlinger i RyggInfo baserer seg på Cochrane systematiske oversikter.  Vi presenterer informasjon om de enkelte behandlingene etter hvert som nye oversikter publiseres.

Det foreligger en Cochrane systematisk oversikt om effekten av manipulasjon som vi nå er i ferd med å omarbeide for RyggInfo. Informasjonen vil først evalueres av norske fagpersoner, og forventes å være tilgjengelig på RyggInfo på et senere tidspunkt.…

Betennelsesdempende midler

Betennelsesdempende midler tas i form av tabletter, og brukes for å lindre lette til moderate smerter. Betennelsesdempende midler kan ha direkte virkning på smerter (smertestillende effekt), samt indirekte virkning ved å redusere stivhet, hevelse og betennelse (betennelsesdempende effekt).…